Pre Loader

Za gasilskim domom 12, Grosuplje, Slovenia

Meritve

Meritve električnih inštalacij zagotovijo da je objekt varen za uporabo. Pomembno je njihovo periodično izvajanje in vzdrževanje saj lahko le tako zagotovimo varno uporabo objekta. V podjetju nudimo meritve elektro inštalacij in preverjanje varnosti električnih strojev in naprav s sodobnimi merilnimi napravami. Naši merilci so izkušeni in imajo NPK certifikat. Nudimo tako meritve enostavnih kot zahtevnih objektov. Ugotavljamo skladnost s predpisi in sicer upoštevanje . Za preizkušanje uporabljamo inštrumente, ki glede na merilno metodo in točnost ustrezajo tehničnim predpisom. Po izvedenih meritvah naročniku izdamo poročilo o ustreznosti, oziroma neustreznosti električnih inštalacij. Neustrezno izvedbo tudi popravimo in s tem našim naročnikom omogočimo varno uporabo elektro naprav.

V podjetju MBC d.o.o. nudimo vzdrževanje poslovnih in industrijskih objektov s 24 urno dosegljivostjo. Zavedamo se, da se s pravilnim vzdrževanjem in hitrimi ukrepi izognemo večjim stroškom, ki bi nastali ali ob izpadu elektrike ali ob nedelovanju naprav.

Našo zanesljivost in strokovnost dokazujejo dolgoročna sodelovanja z našimi pogodbenimi partnerji:

BANAKART
SPAR Grosuplje
RTV Slovenija
ERTL Glas
GZS

Scroll Top