Pre Loader

Za gasilskim domom 12, Grosuplje, Slovenia

Avtomatizacija objektov

  • Domov
  • Avtomatizacija objektov

V podjetju MBC, d.o.o. imamo večletne izkušnje na področju projektiranja in izvedbe avtomatizacije objektov. Smo sistemski integratorji krmilnikov DOMAT in SIEMENS. Zavedamo se da avtomatizacija objektov danes predstavlja pomemben segment pri novogradnjah in obnovah obstoječih objektov. Nudimo celotno rešitev od ideje do izvedbe saj imamo »INHOUSE elektro inženirje, programerje, proizvodnjo stikalnih blokov in elektro inštalaterje. »
V sklopu avtomatizacije objektov nudimo:

UČINKOVITO ENERGETSKO UPRAVLJANJE ZGRADB

V želji po zmanjšanju obratovalnih stroškov, se je investitor na področju upravljanja z energijo odločil za vzpostavitev sistema Domat Control.
Najprej je bil narejen podroben energetski pregled dveh centrov. Objekti so bili razvrščeni v energetski razred D. Izmed treh predlaganih možnosti, se je investitor odločil za predlog, ki je vključeval samo izvajanje operativnih ukrepov, brez sprememb v tehnologiji in praktično nič investicijskih stroškov.Po štirih mesecih ogrevanja je bilo izračunano, da bo prihranek pri ogrevanju med 17% in 25%.

Predlagan sistem se lahko vgradi tudi na objektih, kjer so nameščeni nadzorni sistem drugih ponudnikov. Domat sistem se integrira v obstoječi kontrolni sistem in analizira izmerjene podatke.

 

 

MERBON SCADA – CNS Centralno nadzorni sistem za avtomatizacijo objektov

Operater mora imeti vedno posodobljene in točne podatke  ter informacije o delovanju omrežja.

 

Podatki so na voljo v obliki tabel in shem, ki so v veliki meri odvisni od obsega nadzorovane tehnologije:

  1. enostaven spletni dostop neposredno do sistema, ki se uporablja za avtonomno opremo in avtomatizacijo v gospodinjstvih
  2. osebni računalnik s programsko opremo, ki se uporablja tudi kot strežnik za shranjevanje preteklih podatkov. Primeren je za javne stavbe, bolnišnice,…. itd.
  3. več povezanih nadzornih centrov spremlja večje sisteme, kot je recimo centralizirano distribucijsko omrežje za upravljanje ogrevanja, in  upravljanje s  fotovoltaičnimi elektrarnami,…
  4. zmogljiv spletni strežnik, ki omogoča dostop večjemu številu uporabnikov, in ki prav tako dopušča upravljanje sistema na daljavo (poslovne zgradbe, stanovanjske hiše,…)
  5. kombinacija dveh ali več omenjenih sistemov, odvisno od potreb in zahtev uporabnikov Grafična postaja lahko  poleg sistemov DOMAT vizualizira, zbira in analizira podatke tudi iz drugih kontrolnih sistemov.  Domat ponuja široko paleto programske opreme, komponent in gonilnikov, ki omogočajo komunikacijo z nadzorni sistemi, ki jih proizvajajo tudi drugi proizvajalci preko standardnih protokolov, kot so Modbus, BACnet, M-Bus ali OPC. To omogoča prikaz delovanja vseh sistemov v enem nadzornem centru, kjer se neprestano primerja in analizira podatke o delovanju naprav, ki so priključene v omrežje. Morebitne napake v omrežju se lahko sporočajo upravljavcu preko SMS-a,  z e-pošto, zvočnimi signali, itd.

Toplotni in hladilni sistemi

Energetsko učinkovito delovanje naprav za hlajenje in ogrevanje je izredno pomemben dejavnik, ki vpliva na porabo energije v proizvodnih prostorih, nakupovalni centrih, hotelih, poslovnih zgradbah, stanovanjskih naseljih, hišah itd. Našteti dejavniki v veliki meri vplivajo na obratovalne stroške stavbe.Pomembno  je dejstvo  da vam sistemi DOMAT omogočajo varen in popolnoma avtomatiziran nadzorni sistem, z minimalnimi možnostmi človeške napake in zagotavljajo optimalne delovne in bivalne pogoje.

Klimatske naprave

Najpomembnejša zahteva o delovanju klimatske naprave je, da učinkovito zagotavlja ozračje v prostoru na podlagi zgoraj naštetih parametrov. Nadzorni sistem Domat lahko komunicira s področnimi krmilniki, ki javljajo potrebo po prezračevanju  posameznih prostorov.  Sistem na podlagi poslanih podatkov (temperatura, vlaga, kakovost zraka), aktivira primarne enote v določenem prostoru in zagotavlja  želeno delovno/bivalno okolje. (rekuperacija) Sistem ima vse varnostne funkcije (mehanske in aktivne senzorje), ki omogočajo ekonomično delovanje naprave.

NADZOR POSAMEZNIH PROSTOROV Z IRC KRMILNIKI, SOBNE ENOTE IN REGULATORJI DOMAT

Individualna kontrola prostora (IRC) zagotavlja optimalno temperaturo zraka v posameznih prostorih, ponuja možnost nastavitve časa delovanja, ugotavlja prisotnost oseb v prostoru, zaznava ali so okna zaprta (preneha z ogrevanjem/hlajenjem, ko so  le ta odprta ), uravnava sistem osvetlitve ter krmiljenje oken in drugih naprav. Krmilnik se lahko nastavi za vsak prostor posebej, ali pa se nastavljeni parametri regulirajo iz centralnega sistema.

Nadzor gretja / hlajenja se izvaja individualno, glede na trenutne razmere v določenem prostoru. ( npr.: sistem se vključi le v prostorih, ki se uporabljajo). Sistem nam lahko prihrani do 40% stroškov energije.

Sistem omogoča uporabniku nadzor in regulacijo različnih vrst naprav v prostoru (talno ogrevanje, radiatorji, zračne zavese, klimatske naprave, indukcijske enote, hladilne plošče itd.)

 

NADZOR ELEKTRIČNIH ALI RAZSVETLJEVALNIH SISTEMOV

Nadzor električnih ali razsvetljevalnih sistemov se izvaja preko nadzornega sistema

Domat I / O modulov ali preko integriranega vmesnika DALI (Digital Adddressable Light Interface), ki omogoča uporabniku priključitev do 64 električnih stikal.

 

Oblikovalska linija komunikacijskih sobnih krmilnikov in enot uvaja popolnoma novo dimenzijo nadzornih sistemov. Veliki LCD zaslon (60 x 60 mm) omogoča uporabniku, da prebere dejansko temperaturo z razdalje do 5 metrov, rotacijski krmilnik z gumbom pa omogoča vsakodnevno enostavno upravljane temperature in načina delovanja.  Univerzalne sobne enote zagotavljajo idealno rešitev za nadzor enote za hlajenje, ogrevanje, prezračevanje manjših kotlovnic in tudi bolj zapletenih naprave. Poleg osnovnih funkcij (sobna temperatura, spremembe načina delovanja,..), kontrolorju omogočajo še  izbiro ustrezne krivulje ogrevanja, minimalno zunanjo temperaturo za zagon ogrevanja, nastavitev temperature sanitarne vode, prikaz in nastavitev relativne vlažnosti zraka v prostoru, itd. Domat sistem lahko integrira nadzor žaluzij in s tem uravnava temperaturo v posameznem prostoru. Posamezne enote se poveže z centralnim krmilnim sistemom, ki se lahko ročno ali daljinsko krmili in se prilagaja vremenskim razmeram.Primer: V primeru močnega sonca se žaluzije avtomatsko spustijo in omogočijo optimalno delovanje klimatskih naprav.  Domat sistem  omogoča daljinsko upravljanje naprav za osvetlitev posameznih prostorov. Sistem lahko neposredno nadzira razsvetljavo v določenem prostoru,  lahko zatemni ali osvetli prostor,  odvisno od zunanjih svetlobnih dejavnikov.

Lokalni distribucijski sistemi

Lokalni distribucijski sistemi so nameščeni v proizvodnih prostorih, nakupovalnih središčih ali drugih lokacijah, kjer je na enem mestu več potrošnikov energije. Z uporabo Domat sistema operaterjem omogoča avtomatizirano odčitavanje merilnih podatkov in njihov izvoz v programe, kjer se spremlja poraba posameznega potrošnika. Vsebuje tudi poročila za operaterja energetskega trga. Sistem bere podatke iz visokonapetostnih in nizkonapetostnih števcev, beleži nepravilnosti, ki jih lahko povzroči nepooblaščena oseba ali napaka v merilniku.

Scroll Top