V podjetju nudimo meritve elektro inštalacij in preverjanje varnosti električnih strojev in naprav s sodobnimi merilnimi napravami. Naši merilci so izkušeni in imajo EDISON certifikat. S preizkušanjem ugotovimo, ali je električna inštalacija dovolj varna za uporabnike in okolico.  Ugotavljamo predvsem, če so vse zahteve zaščite pred električnim  udarom v skladu s predpisi. Za preizkušanje uporabljamo inštrumente, ki glede na merilno metodo in točnost ustrezajo tehničnim predpisom. Po izvedenih meritvah naročniku izdamo poročilo o ustreznosti, oziroma neustreznosti električnih inštalacij. Neustrezno izvedbo tudi popravimo in s tem našim naročnikom omogočimo varno uporabo elektro naprav.

 

Izvajamo meritve elektroinštalacij:

 

 • merjenje neprekinjenosti zaščitnih vodnikov, vodnikov za glavno in dodatno izenačevanje potencialov ter ozemljitvenih vodnikov
 • merjeje kakovosti kratkostičnih in uporovnih zank
 • merjenje izolacijske upornosti
 • merjenje strelovodnih zaščit
 • preverjanje delovanja naprav za diferenčno tokovno zaščito

 

 

Preverjamo varnost električnih strojev in naprav z meritvami:

 

 • napetostne trdnosti pri 1000V in 2500V AC
 • izolacijske upornosti pri 500 V DC
 • padca napetosti pri toku 10 A
 • neprekinjenosti povezav s tokom 200 mA in 10 A
 • časa praznjenja
 • funkcionalnega preizkusa
 • diferencialnega uhajavega toka
 • nadomestnega uhajavega toka
 • toka dotika